Rozwody

Podział majątku wspólnego po rozwodzie

Rozwód, to nie tylko proces sądowy; to wydarzenie w naszym życiu, które prowadzi do zakończenia pewnego etapu i często jest przykrym doświadczeniem. Pomóc nam w tym może doświadczony adwokat. Rozwody bywają trudne i lepiej zdać się w tej kwestii na doświadczenie kancelarii adwokackiej . W miastach, takich jak Lublin, Warszawa, Wrocław, czy też w niektórych małych miejscowościach, rozwody są coraz częstsze i bardzo często skomplikowane.

Na przykładzie jednej ze spraw w Lublinie, podział wydaje się być prosty; majątek nabyty przez współmałżonka przed zawarciem małżeństwa stanowi jego własność osobistą. Z kolei, pozyskany w trakcie jego trwania jest własnością wspólną i podlega podziałowi pomiędzy obojga małżonków. Profesjonalny adwokat, rozwody traktuje poważnie i do każdego podchodzi indywidualnie, gdyż nie jest łatwo dokonać podziału po rozwodzie, gdy jeden ze współmałżonków marnotrawił pieniądze. Należy wnikliwie przeanalizować także, w jakiej postaci i wysokości współmałżonek wniósł majątek oraz jaki był jego udział w przyroście majątku wspólnego.

Komplikacje pojawiają się, gdy w grę wkracza kredyt hipoteczny, o którym nie bez powodu mówi się, że wiąże ludzi bardziej, niż akt małżeństwa. Lublin to miasto, w którym z pewnością znajdziemy dobrą kancelarię. Dlatego w sądzie powinien reprezentować nas adwokat. Rozwody, nawet te najłagodniejsze w przebiegu, mogą być dla nas nieprzyjemnym przeżyciem, ale i poprawić naszą życiową sytuację.

Alimenty na rzecz rozwiedzionego współmałżonka

Rozwód nie zawsze oznacza koniec naszych problemów. Przyzna to każdy adwokat; rozwody pociągają za sobą wiele konsekwencji. W Krakowie, czy Lublinie, znane kancelarie adwokackie, miały do czynienia ze sprawami wynikającymi bezpośrednio z rozwodów.

Jedną z takich okoliczności jest pogorszenie sytuacji materialnej rozwiedzionego małżonka po rozwodzie, będącego niewinnym rozpadowi małżeństwa. Jeśli do tego, drugi ze współmałżonków jest wyłącznym winnym, sytuacja komplikuje się. Na wniosek małżonka niewinnego, sąd może orzec alimenty od wyłącznie winnego współmałżonka. Jeśli jest to Lublin, nie będzie problemu ze znalezieniem kancelarii, a wówczas pomoże nam adwokat. Rozwody bez orzekania o winie są przyczyną, żądania alimentów w ramach uzasadnionych potrzeb, lecz bez względu na to, czy druga połówka jest w niedostatku, czy też nie.

W miejscowościach takich jak Kraków czy Lublin, przy braku orzeczenia o winie, może się okazać, że jest nam potrzebny dobry adwokat. Rozwody takie powodują często roszczenia współmałżonków względem siebie. Może pogorszyć się sytuacja materialna rozwiedzionej żony, czy męża i jeśli okaże się, że żyje w niedostatku, w dowolnym czasie od rozwodu, ma prawo zażądać alimentów do czasu poprawy sytuacji życiowej. Oczywiście stosownie do sytuacji materialnej pozwanego małżonka.

Czy można wycofać złożony pozew rozwodowy?

Byliśmy pewni swojej decyzji, a życie z naszą połówką wydawało się nie do zniesienia lub powodowało, że nie czuliśmy się spełnieni. Sprawa rozwodowa czeka w sądzie, znaleźliśmy już kancelarię i postanowiliśmy, że będzie nas reprezentował adwokat. Rozwody w miastach takich jak Lublin lub Katowice są częste, ale nie są naszą mocną stroną, bo nie mieliśmy z nimi wcześniej do czynienia. I nagle okazuje się, że nie wszystko jest czarne i białe. Czy możemy zmienić zdanie? Możemy i to właściwie na każdym etapie rozwodu, ale sposób wycofania pozwu zależy od momentu, w którym zdecydowaliśmy się na takie posunięcie:

Wycofanie pozwu przed sprawą

Tutaj ( np. sprawa w Lublinie) sytuacja jest dość prosta. Nawet bez zgody pozwanego, wniosek o wycofanie pozwu może złożyć nasz adwokat. Rozwody są na tym etapie łatwe do uniknięcia. Wystarczy podać we wniosku przyczynę zmiany decyzji. Chyba, że pozwany otrzymał już pozew; wówczas wiele zależy od jego dobrej woli.

Zmiana decyzji na dalszym etapie postępowania

Jeśli powód zmieni zdanie o rozwodzie po kolejnej rozprawie sądowej, sąd będzie musiał przeprowadzić rozprawę i rozpatrzy zdanie pozwanego. Bez względu na lokalizację; Warszawa, Lublin, czy Gdańsk, decydujące będzie uzyskanie jego zgody. Jak radzi każdy adwokat, rozwody są ostatecznością, więc wycofanie pozwu warto rozważyć na każdym etapie postępowania.

Kiedy można ubiegać się o rozwód

Odpowiedź na to pytanie jest dość prosta – kiedy nastąpi całkowity i co najważniejsze, trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Jednak, co kryje się za tym zdaniem? Chcąc rozwiać nasze wątpliwości powinniśmy znaleźć dobrą kancelarię np. w Lublinie. Dokładne informacje możemy znaleźć na stronie kancelarii adwokackich, a pomocy udzieli nam adwokat. Rozwody są orzekane, gdy te dwie przesłanki występują kumulatywnie. Oznacza to totalny zanik więzi fizycznej, duchowej i ekonomicznej.

Zupełny rozkład pożycia

Mamy z nim do czynienia w przypadku zerwania więzów duchowych, gospodarczych oraz fizycznych małżonków. Na przykład, w mieście Lublin, gdy przed rozwodem, jedno ze współmałżonków mieszka z nowym partnerem i planuje z nim przyszłość. W przypadku zamieszkiwania razem i braku rozkładu więzi gospodarczej pomiędzy małżonkami, o czym wie każdy, dobry adwokat, rozwody są także orzekane, jeśli spełnione są dwie pozostałe przesłanki.

Trwały rozkład pożycia

Ma miejsce, gdy rozkład trwa już od dłuższego czasu. Jednak istnieje wiele sytuacji, kiedy sąd uzna trwały rozkład pożycia, pomimo, że nie trwa on zbyt długo.

Pomimo, że rozkład pożycia małżeńskiego musi być trwały i zupełny, jak tłumaczy doświadczony adwokat, rozwody są orzekane także wówczas, gdy nie istnieją poważne przyczyny jego rozpadu. W miastach takich, jak Lublin, pozwy rozwodowe napływają bardzo często, jednak nie wszystkie zostaną pozytywnie rozpatrzone.

Alternatywa dla rozwodu – separacja

Lublin to miasto, w którym znajdziemy wiele kancelarii np. adwokat Łukasz Lecyk. Jak wyjaśnia pracujący w jednej z nich adwokat, rozwód jest trzecią z okoliczności rozwiązującą instytucję małżeństwa, oprócz śmierci jednego z małżonków i unieważnienia związku, trwale kończy związek z punktu widzenia prawa. Natomiast separacja, daje w pewnym sensie szansę na naprawę związku i jest dobrym rozwiązaniem dla osób nie do końca zdecydowanych na definitywne zakończenie związku, jakim jest rozwód.

W odróżnieniu od niego, separacja może być orzekana na przykład przez sąd w Lublinie, gdy następuje zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, lecz nie ma możliwości udowodnienia jego trwałości. Daje to szansę na ułożenie własnego życia, uporządkowanie spraw finansowych i przemyślenie całej sytuacji. W miastach takich jak Lublin, dobry adwokat, rozwody poleca jedynie wówczas, gdy trwałość rozpadu pożycia jest łatwa do udowodnienia. Separacja nie może być orzeczona, gdy istnieje podejrzenie, iż ucierpi na tym dobro małoletnich dzieci. Również w przypadku, gdy jedno z małżonków jest chore i wymaga opieki, sąd nie wyda zgody na separację.

Bez względu na fakt, czy zdecydujemy się na to, by reprezentował nas adwokat, rozwody jak i separacje są orzekane na wiosek obojga małżonków lub jednego z nich. Po orzeczeniu o separacji, można wnieść o rozwód lub cofnięcie separacji.