Religie w Indonezji

Indonezja jest niezwykle malowniczym państwem wyspiarskim położonym na obszarze Azji Południowo-Wschodniej i Oceanii. Do Indonezji należy 17 508 wysp, z których większość jest zamieszkała. Wyspy te rozciągają się na długości przeszło 5000 kilometrów wzdłuż równika oraz na długości 1750 kilometrów z południa na północ (łączna powierzchnia Indonezji to 1 919 400 km2). Niezwykle interesująca jest kwestia religii Indonezji, bowiem pomimo tak ogromnego obszaru i różnorodności, która z pewnością państwo to cechuje, aż 87,2 proc. mieszkańców to wyznawcy islamu.

 

Indonezja zdominowana przez islam

Islam jest „wiodącą” religią Indonezji już od wieków, bowiem zakorzenili ją muzułmańscy kupcy z Indii przybywający na indonezyjskie wyspy takie jak Borneo, Jawa i Sumatra w XII wieku. Przełomowy moment, gdy islam praktycznie zdominował inne religie nastąpił zaś w XV wieku.

 

Jednak nie tylko islam...

Choć islam bez wątpienia jest rzeczywiście dominującą religią w Indonezji, mieszkają tam również wyznawcy innych religii. Przede wszystkim warto wiedzieć, że islam nie był pierwszą religią w państwie. Już w II wieku dotarł do Indonezji hinduizm, zaś w VI wieku buddyzm (wyznawcy tych religii nadal zamieszkują wyspy indonezyjskie, choć nie jest ich wielu). Religię katolicką rdzenni mieszkańcy Indonezji poznają dopiero w roku 1512, gdy na wyspy przybywają Portugalczycy (osiedlili się tam na 150 lat). Z kolei w roku 1596 do Indonezji przybywają Holendrzy, którzy „przywożą” ze sobą protestantyzm.

Największą grupę religijną po muzułmanach stanowią wyznawcy wspomnianego wyżej protestantyzmu, jest to 7 proc. mieszkańców (wyznają zarówno luteranizm, kalwinizm jak i pentekostalizm). Katolicy stanowią ledwie 2,9 proc. mieszkańców, wyznawcy hinduizmu 1,7 proc., wyznawcy buddyzmu 0,7 proc. oraz wyznawcy innych religii 0,5 proc. (dane z oficjalnego spisu ludności dokonanego w roku 2010).

 

Aspekty prawne

Indonezyjska konstytucja (teoretycznie) gwarantuje wolność wyznania, jednak w praktyce sytuacja wygląda tak, że rząd w Indonezji uznaje wyłącznie sześć religii, a są nimi katolicyzm, islam, protestantyzm, buddyzm, hinduizm oraz konfucjanizm. Co więcej, prawo wymaga od obywateli indonezyjskich, aby posiadali dokumenty tożsamości, w których wpisana jest jedna z wymienionych religii. Ciekawostką jest, że w roku 2014 Indonezja znajdowała się na 47. pozycji w Światowym Indeksie Prześladowań Open Doors. Jest to ranking krajów, gdzie chrześcijanie są najbardziej prześladowani.

 

Jaka religia dominuje w najpopularniejszych kierunkach wakacyjnych?

Na Sumatrze głównymi religiami są islam, chrześcijaństwo oraz animizm. Z kolei na coraz to bardziej popularnej turystycznie wyspie Bali aż 93,18 proc. mieszkańców to hinduiści, muzułmanie stanowią 4,79 proc. wszystkich mieszkańców, katolicy 0,72 proc., protestanci 0,66 proc., a buddyści 0,64 proc. Na Jawie przeszło 90 proc. mieszkańców wyznaje islam (52 proc. wyznaje islam ortodoksyjny, a 40 proc. islam animistyczny). Protestanci stanowią 2,6 proc. wszystkich Jawajczyków, a katolicy 1,4 proc. Niewielką grupę stanowią buddyści i hinduiści.